Trung tâm Đào tạo Jingtong được thành lập

27-11-2019

      Trường Kinh doanh Jingtong (Trung tâm Traning) được thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, nhằm mục đích tiếp xúc và nghiên cứu ý tưởng quản lý và triết lý kinh doanh mới.

HDPE pipe manufacturer

      Ý tưởng

      Trường kinh doanh Jingtong là một nền tảng để phát triển tài năng, đào tạo nhân tài và kế thừa văn hóa doanh nghiệp xung quanh việc hoạch định chiến lược doanh nghiệp. Cơ sở học tập doanh nghiệp được thành lập theo phương thức đào tạo hỗn hợp, giống như trường mẫu giáo, không được biết đến. Tuy nhiên, thông qua các hoạt động tương tác khác nhau, học sinh đầu tiên tìm được những người bạn cùng chơi phù hợp.

      hội nhập

     Trên cơ sở xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp cho toàn thể nhân viên, trường doanh nghiệp đã hình thành một khái niệm và tầm nhìn chung thông qua việc giới thiệu văn hóa doanh nghiệp và xây dựng thói quen học tập của doanh nghiệp.

     Chấp nhận

     Nâng cao nhận thức tư tưởng, hình thức nhận thức và gu sống của học sinh, trao đổi ý kiến, học hỏi lẫn nhau và từng bước hòa nhập, chấp nhận nhau.

     Giao tiếp

     Mỗi sinh viên của trường kinh doanh Jingtong đến từ khắp nơi trên thế giới và có kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm xã hội khác nhau. Sau khi gia nhập nhóm, mỗi khi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, họ có thể liên tục truyền năng lượng tích cực vào máu của mọi người bằng cách chia sẻ niềm vui thành công và thu hoạch của chính họ, để đạt được sự cải thiện hai chiều về sức mạnh chung của cả đội và năng lực cá nhân.

      Chia sẻ

Bao gồm cả việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý và tài năng. Mỗi sinh viên của trường kinh doanh Jingtong đều khác nhau, nhưng dù họ đi đâu và làm gì, họ sẽ luôn có thương hiệu Jingtong trong trái tim mình. Trao đổi ý tưởng và học hỏi lẫn nhau để tạo thành một nền tảng thông minh để quản lý tri thức doanh nghiệp, xử lý nhân tài và cạnh tranh thị trường, và cuối cùng trở thành vũ khí mạnh mẽ để hiện thực hóa kế hoạch chiến lược của Jingtong.


PE pipe factory

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật